در حوض نقاشی چه خبر؟

قوانین و مقررات سایت

ثبت مشخصات واقعی کودک دانش آموز و اولیا در سایت الزامی است.

در زمان واریز شهریه از باز کردن صفحات دیگر سایت خودداری نمایید.

پس از واریز شهریه، در صورت انصراف،استرداد شهریه به صورت مراجعه حضورید یا تماس تلفنی با مهد کودک، طبق شرایط و مقررات سازمان بهزیستی می باشد.

 

با ما در ارتباط باشید.

ثبت شکایات